vos-kh logo

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

+420 327 588 811
info@vos-kh.cz
Masarykova 197, Kutná Hora, 284 11
Přihlásit se
Přihlásit se
ROZVRH HODIN
KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Uživatelské jméno
Heslo
Informativní schůzka – Francie Remeš
Informativní schůzka – Francie  Remeš :      6. 3. – 11.3. 2017 Ve středu o hlavní přestávce v 10.30 se koná schůzka všech účastníků výměnného zájezd..
Aktualizace plánu práce
UPOZORNĚNÍ Po zveřejnění jednotného schematu maturitních zkoušek rozhodl ředitel školy o úpravě plánu práce. Týká se termínů v souvislosti ukončován..
České firmy mají nedostatek IT specialistů, podle odhadů chybí až 100 tisíc programátorů
V Česku chybí IT odborníci, shodují se personální agentury. A to i přesto, že specializované vysoké školy ročně absolvuje přes dva a půl tisíce lidí. ..
10.03. - 10.03.
Pedagogická rada - 4. ročníky..
05.04. - 05.04.
Pedagogická rada
05.04. - 05.04.
Konzultace pro rodiče
11.04. - 11.04.
Písemné maturitní zkoušky z če..
12.04. - 13.04.
Přijímací zkoušky
13.04. - 13.04.
Velikonoční prázdniny
14.04. - 14.04.
Státní svátek
17.04. - 17.04.
Státní svátek
Měsíc
Textový
Jídelní lístek na 01. 03. 2017
Oběd 1
Rybí filé na česneku sypané sýrem, brambory, fazolky s karotkou, čaj, voda se sirupem
Oběd 2
Těstoviny s kuřecím masem, smetanou a kurkumou, fazolky s karotkou, čaj, voda se sirupem
Novinky v kategoriích
Jednotné zkušební schema pro jarní termín 2017..
V příloze naleznete termíny jednotlivých zkoušek společné části MZ jaro 2017.
Maturity
Přijímací řázení ke studiu na VOŠ ve školním roce ..
Přijímací řízení na VOŠ probíhá formou pohovoru. Pokud uchazeč o studiu nevykonal úspěšně maturitní zkoušku v jarním termínu, může být podmínečně přijat. Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání opravné maturitní zkoušky v podzimním termínu.     I. termín 23.06.2017 od 9:00 hod. (pá) (přihlášky doručit do 28.04.2017) II. termín 23.06.2017 od 9:00 hod. (pá) (přihlášky doručit do 16.06.2017) III. termín 28.08.2017 od 9:00 hod. (po) (přihlášky doručit do 18.08.2017)     V případě zájmu studentů VŠ o přestup na VOŠ kontaktujte vedoucího vyššího studia. Po dohodě s vyučujícími je možné uznat úspěšně vykonané zkoušky z vysoké školy.     Pro přihlášku klikněte na odkaz: Pokračovat ve čtení...
Přijímací řízení na VOŠ
Časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkou..
1. a 2. řádný termín 1. řádný termín: 12. dubna 20172. řádný termín: 19. dubna 2017   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro přijímání do prvního ročníku ve školním roce 2016/2017 určuje časový rozvrh konání testů 1. a 2. termínu jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorií dosaženého vzdělání M, K a L, stanovených podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k termínům stanoveným ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2016/2017 (čj. MSMT-27 465/2016, ze dne 5. září 2016).   O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.   Náhradní termíny 1. náhradní termín: 11. května 20172. náhradní termín: 12. května 2017   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro přijímání do prvního ročníku ve školním roce 2016/2017 určuje časový rozvrh konání testů 1. a 2. náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorií dosaženého vzdělání M, K a L, stanovených podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k termínům stanoveným ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2016/2017 (čj. MSMT-27465/2016, ze dne 5. září 2016).   O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
Přijímací řízení na SPŠ
Beseda „Skrytá nebezpečí internetu“
V pátek 27.1.2017 se žáci prvních ročníků zúčastnili besedy s lektorem společnosti ACET ČR Radkem Pospíšilem.
Metodik prevence
Prezentiáda 2017
Vrací se Prezentiáda, příležitost, která se neodkládá!
Metodik prevence
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/20..
Žáci povinně skládají jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky. Z každého testu je možno získat maximálně 50 bodů. Další body je možno získat za známky z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a angličtina. Hodnotíme známky z vysvědčení na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. ZnámkaVýborný (1)Chvalitebný (2)Dobrý (3)Dostatečný (4), nedostatečný (5) Počet bodů7530 Celkem tedy maximálně z 8. třídy 28 bodů, za známky z 1. pololetí 9. třídy také 28 bodů. Celkový maximální zisk bodů je: 100 bodů z testů, 56 bodů za známky z vysvědčení. Dohromady tedy 156 bodů. Další navýšení bodů je možno získat za účast v soutěžích a olympiádách 4 body za 1. - 5. místo v okresním kole olympiády z matematiky, fyziky, českého jazyka, případně cizího jazyka8 bodů za účast v krajském kole olympiády z matematiky, fyziky, českého jazyka, případně cizího jazyka12 bodů za účast v republikovém kole olympiády z matematiky, fyziky, českého jazyka, případně cizího jazyka Minimální počet bodů, který je třeba získat je 50.   Tato kritéria platí pouze pro 1. kolo přijímacího řízení (1. a 2. termín, případně náhradní termín). Pro 2. kolo přijímacího řízení bude přihlíženo pouze k prospěchu na ZŠ.   Přihláška ke studiu zde ...
Přijímací řízení na SPŠ
Časový harmonogram přijímacího řízení a přihláška ..
  Do 1. 3. 2017 (středa)Odevzdání přihlášky uchazečů škole.Přihláška ke stažení a lékařské posudky způsobilosti ke vzdělávání jsou uvedené v příloze tohoto článku.(po kliknutí přejeďte na konec článku)Na přihlášku prosím uvádějte kontaktní e-mail a telefon. 29. 3. 2017 (středa) a 5. 4. 2017 (středa)Odeslání průvodního dopisu se zahájením správního řízení, kódem a termínem pro první a následně druhé kolo přijímací zkoušky s pozvánkou a pokyny k testům. 29. 3. 2017 (středa)Na webových stránkách školy bude uvedené prozatímní pořadí žáků podle počtu bodů získaných prospěchem v souladu s přijímacími kritérii. Upozorňujeme, toto pořadí ještě bude změněné po obdržení výsledků didaktických testů.   12. 4. 2017 (středa)První termín konání přijímacích testů.   19. 4. 2017 (středa)Druhý termín konání přijímacích testů.   11. 5. 2017 (čtvrtek)Náhradní termín konání přijímacích testů.   28. 4. 2017 do 12 hodin (pátek)Termín předání lepších výsledků jednotlivých testů školám. (30. 4. 2017 je termín předání horších výsledků.) 3. 5. 2017 (středa)Zveřejnění seznamů přijatých a nepřijatých žáků na webových stránkách školy a na nástěnce ve škole. V době od 8.00 do 15.30 hod. bude v kanceláři školy po předložení průkazu totožnosti vydáváno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následující den odeslána poštou na doručenku. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí zašleme obyčejným dopisem. 11. 5. 2017 (čtvrtek)Náhradní termín konání přijímacích testů. 17. 5. 2016 (středa)Konec lhůty pro odevzdání zápisového lístku. Velice si vážíme Vašeho zájmu o studium na naší škole a těšíme se na nové žáky.
Přijímací řízení na SPŠ
Začátek II. semestru na VOŠ
Změna rozvrhu pro studenty V0Š i žáky SPŠ.
Kalendář plánovaných akcí
Sám sebou II.
          Ve dnech 9. a 10. 1. 2017 se uskutečnila            preventivní akce          za podpory Města Kutné Hory       pod vedením lektorů Dr. Z. Kašparové a JUDr. K. Kašpara.
Metodik prevence
Turistický a poznávací zájezd pod Dachtstein 2017..
Výbor ČMOS VOŠ a SPŠ Kutná Hora pořádá ve spolupráci s CK Hoška Tour v termínu                   27.7. – 31.7.2017   turisticko poznávací  zájezd, zaměřený na poznání přírodních krás i historických  památek a zajímavostí této atraktivní oblasti Rakouska, vyhledávané jak milovníky sportovních aktivit, tak i přírody. Náplň bude tvořit lehká turistika kombinovaná s lanovkami.
Odborová organizace