vos-kh logo

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

+420 327 588 811
info@vos-kh.cz
Masarykova 197, Kutná Hora, 284 11
Přihlásit se
Přihlásit se
ROZVRH HODIN
KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Uživatelské jméno
Heslo
Basketbalový turnaj prvních ročníků
Ve školním turnaji zvítězila třída IT1 před E1C.
Důležitá informace pro všechny studenty
V měsíci červenci bude reinstalován hlavní server.Důsledkem toho dojde k úplnému vymazání domovských adresářů U:   Proveďte si individuální zálohu d..
Jak to vypadá u reaktoru
Zvenčí jste možná už atomovou elektrárnu viděli. Ale zevnitř.....
30.06. - 30.06.
Vysvědčení za školní rok 2016/..
30.06. - 30.06.
Závěrečná porada
29.08. - 29.08.
Nástup vyučujících
29.08. - 31.08.
Opravné zkoušky
01.09. - 01.09.
Zahajovací porada
03.09. - 05.09.
Adaptační kurz
Měsíc
Textový
Jídelní lístek na 28. 06. 2017
Oběd 1
Kuřecí stehno na medu, rýže, čaj, voda se sirupem, banán
Oběd 2
Čočkový salát s vejcem, celozrnné pečivo, zeleninová obloha, čaj, voda se sirupem
Novinky v kategoriích
Projekt „Sám sebou I“
    Ve dnech 22. a 23.5.2017 se uskutečnila            preventivní akce za podpory Města Kutné Hory    pod vedením lektorů Dr. Z. Kašparové a JUDr. K. Kašpara.  
Metodik prevence
Ekologie v okolí Kutné Hory
V pátek 2.6.2017 se žáci prvních ročníků v rámci ekologického projektu vydali do okolí Kutné Hory.
Metodik prevence
Výsledky přijímacího řízení 2017 na SPŠ
V příloze tohoto článku naleznete seznamy přijatých uchazečů k dennímu studiu oborů Elektrotechnika a Informační systémy pro školní rok 2017/2018. Vážení rodiče,v případě rozhodnutí o nepřijetí syna a jeho přetrvávající zájem o studium na naší škole doporučuji podat odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení k rukám ředitele školy. Vzhledem k vydaným rozhodnutím i pro uchazeče, kteří měli naši školu jako druhou volbu,  je velmi pravděpodobné kladné vyřízení tohoto odvolání. V případě nejasností mne kontaktujte na tel. čísle: +420 606 915 263. Ing. Jaroslav Načeradský,ředitel školy
Přijímací řízení na SPŠ
Schůzka 5.4.2017
V přílohách zápis ze schůzky, prezenční listina a přehled čerpání finančních prostředků.
SRPDŠ
Beseda HIV/AIDS
Źáci prvních ročníků se 28.3.2017 zúčastnili preventivní besedy se zástupcem Domu světla v Praze, lektorem Lukášem Rybníčkem.  
Metodik prevence
Prozatímní pořadí uchazečů o studium podle počtu b..
Prozatímní pořadí žáků podle počtu bodů získaných prospěchem v souladu s přijímacími kritérii bude změněno po obdržení výsledků jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky.
Přijímací řízení na SPŠ
Fotografování žáků a studentů
Všichni žáci a studenti školy se budou fotografovat v průběhu středy 5.4.2017.
Kalendář plánovaných akcí
Zkoušky vyhlášky 50
Zkoušky  na vyhlášku 50 pro zájemce z řad žáků čtvrtých ročníků a studentů VOŠ, nutnou podmínkou je absolvování školení dne 22.3.2017.
Kalendář plánovaných akcí
Beseda Islamismus
Žáci druhých a třetích ročníků mají tento den na programu besedu na téma Islamismus, organizace a informace PhDr. Morawská.
Kalendář plánovaných akcí
Filmové představení
V době PP se žáci 1.-3. ročníků zúčastní filmového představení v kině Modrý kříž. Informace a organizace PhDr. Morawská.
Kalendář plánovaných akcí