vos-kh logo

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

+420 327 588 811
info@vos-kh.cz
Masarykova 197, Kutná Hora, 284 11
Přihlásit se
Přihlásit se
ROZVRH HODIN
KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Uživatelské jméno
Heslo
Vodácký kurz - záloha
Zálohu 1200,- Kč na vodácký kurz můžete platit od 9.4. do 20.4.2018 v pokladně školy. Ze zálohy bude hrazeno: doprava vlakem, poplatky v kempech, půjč..
Změna programu výměnného pobytu v Remeši
V termínu od 19.3. do 24.3. 2018 byl ing. Čechovou organizován  program s partnerskou školou v Remeši. I přes neustálou snahu organizátorky o kontakt ..
Matematický klokan
V pátek 16. 3. 2018 se zúčastní  zájemci z prvních až čtvrtých ročníků matematické soutěže Klokan.   V příloze naleznete seznam přihlášených a určen..
21.03. - 21.03.
Burza práce
29.03. - 29.03.
Velikonoční prázdniny
30.03. - 30.03.
Státní svátek
02.04. - 02.04.
Velikonoční pondělí
03.04. - 03.04.
Pro maturanty - 3. dubna 2018 ..
04.04. - 04.04.
Pedagogická rada
04.04. - 04.04.
Konzultace pro rodiče
11.04. - 11.04.
Písemné maturitní zkoušky
Měsíc
Textový
Jídelní lístek na 20. 03. 2018
Oběd 1
Hovězí maso, svíčková omáčka, houskové knedlíky, ovoce, čaj, zázvorová limonáda
Oběd 2
Tagliatelle s bazalkovým pestem,sušenými rajčaty a olivami, zeleninová obloha, ovoce, čaj, zázvorová
Novinky v kategoriích
Fotografování tříd
Na čtvrtek 19. 4. 2018 je domluveno fotografování žáků a studentů všech tříd.
Kalendář plánovaných akcí
Nicholas Winton - Síla lidskosti
V úterý 13.3. se v kině Modrý kříž uskuteční vzdělávací pořad pro studenty středních škol, který doplňuje etickou výchovu a výuku holocaustu v dějinách České republkiy i západní Evropy v období II. světové války.  
Kalendář plánovaných akcí
Ředitelské volno
7.5.2018 je stanoveno ředitelské volno.
Kalendář plánovaných akcí
Ředitelské volno
Dne 30.4.2018 je ředitelem školy stanoveno  volno.
Kalendář plánovaných akcí
Provozní doba kanceláře pro odevzdání přihlášky ke..
Provozní doba kanceláře pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání poslední čtyři prázdninové dny: pondělí - čtvrtek od 7:00 hod. do 15:30 hod.  
Přijímací řízení na SPŠ
Beseda o HIV/AIDS
Dne 8. 2. 2018 byla pro žáky prvních ročníků připravena beseda s HIV pozitivním lektorem z České společnosti AIDS pomoc.
Metodik prevence
Jazykový kurz anglického jazyka začátečníci 2018..
Skupina začátečníků úspěšně dokončila kurz anglického jazyka, naučili se představit, uvést základní informace o sobě, hovořit o volném čase, každodenním programu, práci, umí vést jednoduchou konverzaci a mnohem lépe rozumí. Vzhledem k počtu zájemců se bude otevírat navazující kurz od 6.3. 2018.
Jazykové kurzy
Projekt „Sám sebou II“
Ve dnech 8. a 9 .1. 2018 se uskutečnilapreventivní akce za podpory Města Kutné Hory  pod vedením lektorů Dr. Z. Kašparové a JUDr. K. Kašpara.
Metodik prevence
Projekt: SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen
  Název projektu: SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen Název programu: Integrovaný regionální operační program Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002504 Celkové náklady projektu: 19 316 093 Kč Fyzická realizace projektu: 15. 9. 2017 – 16. 12. 2018 Hlavním cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků modernizací dílen a odborných laboratoří, které bude vést ke zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích a k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Dalším cílem je zvýšení zájmu žáků základních škol o technické vzdělání tím, že v části modernizovaných dílen bude kroužek elektroniky pro žáky základních škol. Předposledním cílem je vybudování bezbariérovosti rekonstruovaných prostor a tím podpoření sociální inkluze. Posledním cílem projektu je vytvoření pracovišť, která budou splňovat ergonomická kritéria pro práci a zároveň budou efektivně využitelná pro výuku moderních technologií. Stavební část projektu zahrnuje rekonstrukci podlah, plastová okna, částečně nové elektrické rozvody a osvětlení. Zajištění bezbariérovosti rekonstruovaných prostor bude realizováno vybudováním bezbariérového WC, nerovné podlahy v chodbách dílen budou nahrazeny rovnými litými podlahami. Do všech zrekonstruovaných dílen a laboratoří pak bude zajištěn bezbariérový přístup. Projekt předpokládá na základě potřeb školy a požadavků zaměstnavatelů vytvoření nových laboratoří a dílen vybavených moderní technikou a novým nábytkem, které bude vést ke zkvalitnění výuky a tím k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Zahrnuje laboratoře: konstrukční projekt, mechatroniku a robotiku, inteligentní dům a dílny: konstrukční montáž a výroba tištěných spojů. Vybavení stávajících dílen a laboratoří novou technikou a nábytkem: laboratoř mikroprocesorové techniky a dílny: ruční obrábění, zámečnická dílna. Dovybavení novou technikou v automatizačních laboratořích L6,L7. Dalším problémem, který projekt řeší je předělání nevzhledného venkovního prostoru na odpočinkovou zónu pro žáky. Venkovní prostor bude osázen podle návrhu zahradní architektky a bude zde postavena zastřešená pergola s posezením. Žáci ve zmodernizovaných prostorách budou moci realizovat konstrukci navržených zařízení od počítačového návrhu, přes vyleptání a osazení tištěného spoje, až po finální úpravu krytu přístroje. Pořízení nového vybavení povede ke zkvalitnění výuky automatizační techniky především v oblasti řízení tzv. Inteligentních budov s využitím prostředků informačních technologií. Nové vybavení umožní vzdálený přístup, žáci mohou vytvářet a editovat své programy také z domova. Zajímavou funkcí je také vizualizace inteligentní místnosti pomocí libovolného webového prohlížeče. Žáci tak budou vtaženi do dynamicky se rozvíjejícího světa Inteligentních budov. V rámci  předmětu mechatronika budou využívány nové komponenty pro pneumatiku a elektro pneumatiku, které nahradí současné dosluhující nebo nefunkční. Komponenty tvoří ucelené výukové sady, díky kterým lze realizovat široký rozsah úloh. Robotický systém je mobilní robot určený pro výukové účely, který by měl posloužit žákům jako studijní pomůcka v oblastech, kde se informatika propojuje s reálným světem (kybernetika, robotika, automatické řízení, měřící technika apod.). Kombinovaná plastová stavebnicová sada stavebnicových systémů s elektrické pohony a senzory a možností programování umožňuje tvořit neuvěřitelné, vzrušující a podnětné robotické vynálezy. Žáci tak mají opravdu řadu možností sestavení různých aplikací. Tyto výukové systémy dají nový rozměr výuce nejen v předmětu mechatronika, ale i automatizační technika, mikroprocesorová technika a elektronika. Cílem projektu v laboratoři mikroprocesorové techniky je vytvoření pracovišť, která budou splňovat ergonomická kritéria pro práci a zároveň budou efektivně využitelná pro výuku moderních technologií v předmětech mikroprocesorová technika, operační systémy a počítačové sítě.
Projekty
Projekt: Rozvoj pedagogů na VOŠ a SPŠ Kutná Hora..
Šablony pro SŠ a VOŠ   Název projektu: Rozvoj pedagogů na VOŠ a SPŠ Kutná Hora Číslo výzvy: 02_16_035 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005026 Celkové náklady projektu: 1 171 405 Kč Fyzická realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019   Cílem projektu je rozvoj školy v těchto oblastech: -          vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8, 16, 24, 80 hodin -          vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ na inkluzi – DVPP v rozsahu 8, 24 hodin -          vzájemná spolupráce pedagogů SŠ -          sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) -          stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) -          tandemová výuka na SŠ -          doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem -          koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora VOŠ -          vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 24 a 80 hodin
Projekty